Author: aphex-admin232

Det kan bli dyrt att bli sjuk eller att köpa medicin. Högkostnadsförsäkringar skyddar dig från höga kostnader. Regeringen sätter reglerna som styr när högkostnadsskydd finns. Så här fungerar det. Få fler rabatter Det finns många alternativ för högkostnadsskydd. Du får ingen rabatt om du köper medicin upp till 1 200 kr. Efter det beloppet får […]

Kristina vägrade ta blodfettssänkande medicin på grund av sitt höga kolesterol. Hon valde att äta en balanserad kost, träna regelbundet och ta kolesterolsänkande kosttillskott. Det fungerade. Kristina Noren (68) har aldrig oroat sig för kolesterol eller sina kolesterolvärden. Kristina blev chockad när hon fick veta att hennes kolesterolnivåer var för höga efter att hennes kusin […]

Det finns en lång tradition i världen av att flickor gifter sig i tidig ålder. Detta har att göra med fattigdom, gamla seder och social status. Det finns många skäl att avsluta tvångsäktenskap. En tjej som är gift med en annan tjej blir ofta gravid. Den vanligaste dödsorsaken i världen bland flickor i åldern 15-19 […]

Symtomen och svårighetsgraden av hudproblem varierar kraftigt. De kan vara kortsiktiga eller långvariga, smärtsamma eller inte. Situationsfaktorer spelar roll i vissa, medan genetik spelar roll i andra. Det finns mindre och livshotande hudproblem. Det är viktigt att veta att inte alla tillstånd på huden är ofarliga. Dessa är de vanligaste hudåkommorna att hålla utkik efter; […]

Depression drabbar någon gång människor av alla kön och könsidentiteter. Depression är en allvarlig sjukdom som djupt påverkar en persons tankar, känslor och beteende. Kvinnor är mer benägna än män, enligt CDC, att drabbas av depression, enligt deras forskning. Män antas vara underrepresenterade i dessa siffror, men detta har inte bekräftats. På grund av en […]

Huvudvärk kontinuitet från spänning till migrän, med den senare i slutet. Som namnet antyder innehåller denna typ av migrän både ångest och migränliknande symtom, och kvinnor är mer benägna att ha dem än män. Inflammatoriska kemikalier orsakar migrän runt blodkärl och hjärnnerver som framkallar smärta. Migrän påverkar regelbundet miljontals människor världen över. Symtom på både […]

Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen, och den kan ge mild, måttlig eller svår smärta i huvudet och nacken. Vissa människor beskriver en stresshuvudvärk som att de känner sig som ett band runt huvudet. Spänningshuvudvärk är oftast episodiskt för de flesta. I genomsnitt inträffar dessa en eller två gånger i månaden. Spänningshuvudvärk kan å andra sidan […]

För ungefär fyra år sedan upptäckte läkarna att han hade en sällsynt form av lungcancer som kallas adenokarcinom med en liten mängd “skivepitelceller”, långsamt växande cancer som så småningom kan spridas till andra delar av kroppen men är mer frekvent. Han hade hjärnmetastaser från början, vilket tyder på att cancer hade gått till hjärnan. Kirurgi […]

Att återhämta sig från denna pandemi är mer än bara känslomässigt helande för din hjärna och din biologi; det påverkar också din förmåga att hantera stress i framtiden. Våra hjärnor har förprogrammerats för att enbart fokusera på en uppgift för att överleva. Som ett resultat av upplevda faror och kronisk stress förändras våra hjärnvågsmönster och […]

Forskare från Johns Hopkins University har funnit att en hjärnträningsmetod som ofta används i vetenskapliga studier kan hjälpa till att förbättra arbetsminnet. Vårt arbetsminne är det vi använder dagligen, särskilt i skolan eller i arbetskontext. Det hänvisar till vår förmåga att hämta ny information och anpassa våra svar i enlighet därmed under korta tidsperioder. Arbetsminne […]