Håll goda traditioner – men bryt de skadliga med kunskap

13 Dec, 2022 | aphex-admin232 | No Comments

Håll goda traditioner – men bryt de skadliga med kunskap

Det finns en lång tradition i världen av att flickor gifter sig i tidig ålder. Detta har att göra med fattigdom, gamla seder och social status. Det finns många skäl att avsluta tvångsäktenskap. En tjej som är gift med en annan tjej blir ofta gravid. Den vanligaste dödsorsaken i världen bland flickor i åldern 15-19 är på grund av förlossning och graviditet. En tjejs kropp kanske inte är redo att föda. Undernäring är också en större risk för barn som föds av deras föräldrar.

Nästan var fjärde indisk flicka är gift.

Många delar av Indien har en tradition av tvångsäktenskap. Flickans framtida mans familj förväntas också betala hennes föräldrar, vilket gör att dottern känner sig som en börda för familjen. Nästan en av fyra indiska flickor är gifta som barn, även om indisk lag endast tillåter vuxna att gifta sig. Detta är en sorglig statistik, men den förbättras tack vare Polly Mondal, som arbetar för Act Swedish Churchs partnerorganisation Lutheran World Service India Trust, i Kolkatas östra slumkvarter.

Statistik visar att Indien har 1,5 miljoner indiska flickor som gifter sig varje år. Enligt Polly Mondal har Indien det högsta antalet barnbrudar.

Den har dock minskat från 47 procent 2005 till 23 procent 2020. Den siffran är dock för hög och vi måste minska den.

Lär dig av tonårsflickor och dela det med andra

Kunskap är nyckeln till att förändra den skadliga traditionen. Lag Svenska kyrkan satsar på utbildning för föräldrar och barn för att förebygga barnäktenskap.

Tonårsgrupper ger flickor kunskap om livet. Polly är en av tjejerna i gruppen där Mitu, Sunita och Nisha är inblandade. De pratar om sina toppar och dalar. Men det blir tyngre när de diskuterar vänner som var gifta och senare blev misshandlade och försummade av sina svärföräldrar.

– Många av mina släktingar och vänner har varit gifta som barn. Mitu säger att LWSIT lärde dem om barnäktenskap. “Men när LWSIT kom, lärde de oss att inte vara gifta som barn, inte heller pojkar eller flickor.”

De tre tjejerna säger att de inte kommer att gifta sig förrän de slutar skolan och är anställda. De delar också stora drömmar för framtiden. Många tjejer fungerar som ambassadörer och delar med sig av kunskapen från mötena med sina vänner. Detta kunskapsutbyte är en integrerad del av att förändra samhällets skadliga traditioner.

Religiösa aktörers avgörande roll för att främja förändring

Indien är, till skillnad från vårt sekulära Sverige, en religiös nation. Polly är en kristen arbetare och menar att religiösa aktörer i Indien har ett särskilt ansvar för att skapa förändring i ett land som Indien, där det finns många religioner och traditioner. Eftersom människor litar på religiösa ledare i rätt eller fel, har de unika möjligheter att hjälpa människor.

Polly säger att religiösa ledare är de mest kraftfulla för att motivera människor.

Många människor litar mer på religiösa ledare än politiker och myndigheter i många länder. Religiösa ledare måste ta avstånd från alla orättvisa normer eller värderingar. Lag Svenska kyrkan kan samarbeta med andra religiösa aktörer för att förändra förtryckande strukturer. Detta gäller oavsett om de finns inom kyrkan eller någon annanstans i samhället. Act Swedish Church, tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals volontärer, arbetar för att skapa mer rättvisa gemenskaper där kvinnor och flickor kan fatta sina egna beslut.

Din gåva kan göra stor skillnad!

Vi lever alla under samma himmel och åtnjuter samma rättigheter. Verkligheten kan se olika ut beroende på var du är född eller ditt kön.

Lag svenska kyrkans julinsamling äger rum mellan första advent till tolfte julen. Den hyllar allas rätt till ett värdigt och lyckligt liv. Vi kan alla arbeta tillsammans för att få slut på skadliga traditioner som tvångsäktenskap, sexuell stympning av kvinnor och våld mot kvinnor. Är du intresserad av att bidra? Skicka din gåva till 9001223