Högkostnadsskydd – skyddar dig mot höga kostnader

13 Dec, 2022 | aphex-admin232 | No Comments

Högkostnadsskydd – skyddar dig mot höga kostnader

Det kan bli dyrt att bli sjuk eller att köpa medicin. Högkostnadsförsäkringar skyddar dig från höga kostnader. Regeringen sätter reglerna som styr när högkostnadsskydd finns. Så här fungerar det.
Få fler rabatter

Det finns många alternativ för högkostnadsskydd. Du får ingen rabatt om du köper medicin upp till 1 200 kr. Efter det beloppet får du 50 % rabatt. Du får 75 % rabatt efter att du betalat följande belopp. Då får du 90% rabatt och slutligen 100% rabatt. En lista över alla belopp kommer att visas nedan. Du får ett gratiskort till ett värde av 100 procent. Du behöver inte betala mer för dina mediciner, förutsatt att kortet fortfarande är giltigt.

Ändringar från och med den 20 januari 2022

Beloppen för de olika stadierna av högkostnadsförsäkringsskyddet har ändrats från och med den 1 januari 2022. Du kunde behålla ditt frikort om du fick det före den 31 december.

Vilka är stegen för högkostnadsskydd?

En förmånsstege är en serie steg som ger ett högkostnadsskydd. Det fungerar enligt följande:

Du kan få ett erbjudande på upp till 1 200 kr
Du får 50 % rabatt på köp mellan 1200 kr och 1 744 kr.
Du får 75% rabatt på köp mellan 1 745 kr & 2 236 kr
Du får en rabatt på 90% på tillgångar mellan 2 237 kr & 2 400 kr
Du får ett frikort för nästa period efter att ha spenderat 2 400 kr

Alla läkemedel är tillgängliga för barn.

 

Reglerna för personer yngre än 18 år är något annorlunda. Barn får 100 procent rabatt redan från början. Barn får gratis medicin om högkostnadsskyddet inte täcker medicinen.

Barns specialmat

Vissa sjukdomar kan kräva exceptionell mat som en läkare bara kan ordinera. Barn under 16 år kan köpa sådan mat till en fast kostnad av 120 kr. Resten av kostnaden subventioneras.

Preventivmedel

Upp till 21 år är preventivmedel som omfattas av högkostnadsförsäkringen gratis. Kostnaden för preventivmedel beror på var du bor. Våra apotekare kommer att verifiera att ditt onlinepris är korrekt för ditt område. Efter att du har lagt din beställning kan detta leda till att din betalning justeras till ett lägre pris.

Denna rabatt gäller i 12 månader.

Högkostnadsskyddet gäller i 12 månader. Det börjar räknas första gången du köper medicin som omfattas av skyddet. Du kan börja om på toppnivå efter tolv månader. Det innebär att högkostnadstäckningen endast kommer att kosta dig 2 400 kronor årligen.

Detta skydd är tillgängligt för nästan alla receptbelagda läkemedel.

Högkostnadsskydd finns för de flesta receptbelagda läkemedel, men inte alla. Myndigheten Tandvards- och slaektelformansverket (TLV) beslutar vilka behandlingar det ska tillämpas. Efter att ha loggat in på Kronans Apotek kan du se dina recept. Du kan också kontrollera om du har rätt till en högkostnadsförsäkring.

Apoteket kan fråga dig om du vill ändra din medicinering.

Du kan hitta flera mediciner som fungerar på samma sätt som din. Vi frågar farmaceuter om du vill byta till ett annat märke. Det kan bero på att ett annat märke är billigare. Du kanske också upptäcker att varumärket du är intresserad av har ett högre kostnadsskydd. Även om du inte behöver handla, kommer du vanligtvis att få en bättre affär om du gör det.

Medicin kan hämtas i upp till 3 månader.

Du kan bara hämta medicin i tre månader för att vara berättigad till högkostnadsskydd. Du kan fortfarande beställa medicin i upp till tre månader, förutsatt att du betalar för den del som inte omfattas av högkostnadsskyddet.