Vilka är symptomen på manlig depression?

21 Apr, 2022 | aphex-admin232 | No Comments

Vilka är symptomen på manlig depression?

Depression drabbar någon gång människor av alla kön och könsidentiteter. Depression är en allvarlig sjukdom som djupt påverkar en persons tankar, känslor och beteende.

Kvinnor är mer benägna än män, enligt CDC, att drabbas av depression, enligt deras forskning. Män antas vara underrepresenterade i dessa siffror, men detta har inte bekräftats.

På grund av en kombination av sociala och biologiska variabler kan det vara svårare att upptäcka och diagnostisera depression hos män. Det är också möjligt att de känner sig kulturellt tvingade att agera “manligt” genom att undvika att visa sina känslor.

Depression hos män är vanligare på grund av detta, och tecknen på depression hos män är svårare att diagnostisera.

I den här artikeln går vi igenom varningstecken och symtom som män kan stöta på vid depression, samt vad du kan göra för att hjälpa.

Symtom på depression hos män

Depression kan vara svårare att identifiera hos män på grund av skillnaderna i psykiska symtom mellan män och kvinnor.

En persons beteende och känslor kan påverkas om dessa symtom stör deras tänkande och bearbetning av information.

När man diagnostiserar depression hos män, varför blir den ofta okänd?

Depression är fortfarande ett tabuämne i samhället, särskilt bland män, även om det har funnits en ökad allmänhetens medvetenhet om psykiska problem.

Även om vi vet bättre, lär samhället ofta män att undertrycka sina känslor. Många mäns känslomässiga, fysiska och mentala hälsa kan äventyras i deras ansträngningar att upprätthålla dessa sociala förväntningar.

Det är också viktigt att notera att många killar inte är utbildade att upptäcka de mindre vanliga indikatorerna på depression som de är mer benägna att lida av.

Män som är deprimerade kanske aldrig söker behandling eftersom de inte känner igen symptomen. Män som är medvetna om varningssignalerna kan å andra sidan ha svårt att prata om sin upplevelse av rädsla för att bli dömd av andra.

När de visar tecken på depression börjar många män arbeta långa timmar eller på annat sätt ägna sin tid åt att hålla sig sysselsatta istället för att ta itu med sorgen själv.

Depression kan diagnostiseras och behandlas, vilket kan rädda liv. Män, särskilt de som har varit i militären eller för närvarande tjänstgör, har en högre självmordsfrekvens än den allmänna befolkningen, och självmordsfrekvensen för män är tre till fyra gånger högre än kvinnor.

Vi kan hjälpa killar som är deprimerade genom att hålla kommunikationslinjerna öppna och utbilda dem om symptomen på depression. En mans livskvalitet kan förbättras avsevärt genom att få behandling om han har depression.

Write Reviews

Leave a Comment

No Comments & Reviews